ვინირები

წარმოადგენენ უთხელეს ფაიფურის ფირფიტებს, რომლებიც ცვლიან კბილის ზედაპირულ ფენას.ვინირებს აყენებენ წინა კბილებზე იმ შემთხვევებში,როდესაც შეცვლილი აქვთ ფერი, ფორმა ,მდებარეობა.

 

ვინირები გვაძლევენ საშუალებას მივახწიოთ სასურველ კბილის ფორმას , ფერს და ამადროულად დავიცვათ კბილის ქსოვილები.

ვინირები მზადდება ბუნებრივი კბილის ფორმის და ფერის შესაბამისად,პაციენტის სურვილის მიხედვით. თქვენი კბილის მინიმალური დამუშავების შედეგად ვახწევთ მაქსიმალურ სიმყარეს,ესტეტიურ ეფექთს.

რა შემთხვევებში ვიყენებთ ვინირებს?

.კბილის მინანქარის დეფეკტები

.კბილთა შორის დაშორებების შევსება

.სოლისებრი დეფეკტის ახდგენა

.კბილების ცვეთა

.კბილის ფორმის შეცვლა

.ძველი ფერშეცვლილი ბჟენების შემთხვევაში

.კბილების ფლუოროზი

.“ტეტრაციკლინისებრი“ კბილები

 

პირველ ეტაპზე ექიმი შეარჩევს ფერს ,შემდეგ ხდება კბილის დაქლიბვა მომავალი ვინირის სისქეზე და ზომის აღება.კერამიკული ვინირის დამზადებამდე,კბილი იფარება დროებითი კომპოზიციური ვინირით.

მეორე ეტაპზე ხდება ვინირის მორგება ,დაფიქსირება კბილზე.

ვინირი არ საჭიროებს განსაკუთრებულ მოვლას.

უპირატესობა

ფაიფური ახდენს კბილის ემალის უფრო ზუსტ იმიტაციას .ვინირის ზედაპირი არ იცვლის ფერს დროთა განმავლობაში,მასზე არ ახდენს მოქმედებას: თამბაქო,ღვინო,ყავა და ჩაი.

  
პროფილაქტიკა
თერაპიული მომსახურება
ორთოპედიური მომსახურება
პაროდონტოლოგია
ორთოდონტია
 
ქირურგია
 
იმპლანტაცია